Trang 1 trong 157 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng môi trưng KCN Trng Bàng - Tây Ninh và đ xut bin pháp nhm tăng cưng công
Tác giả: Nguyễn Lý Thùy Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng các tiêu chun qun lý cht lưng sn phm ngành may xut khu cho th trưng Nht & Châu
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
S dng hp lý đt bng bin pháp thu li /
Tác giả: Nguyễn Văn Điềm,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 627.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t tác đng đến vic vn dng kế toán qun tr ti các doanh nghip thy sn tnh Bc Liêu
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân lp và tuyn chn các chng Bacillus spp. ng dng trong sn xut nông nghip /
Tác giả: Quách Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Lp báo cáo kinh tế k thut công trình xây dng tr s khu ph 2 s 921/10 đưng 30/4 - phưng 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu tn dng rơm r khô làm giá th trng thy canh và tái s dng nưc git trong sinh hot
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu ưc lưng d án phn mm vi Cocomo II và xây dng chương trình ng dng /
Tác giả: Đoàn Thanh Thuý,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình Phương pháp xây dng thc đơn /
Tác giả: Nguyễn Hữu Thủy,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 642
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Kho sát đánh giá hin trng khai thác, s dng nưc ngm ca phưng Long Thy, th xã Phưc Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn