Trang 1 trong 158 kết quả
Sắp xếp theo
Sinh hc đi cương. T.2- Sinh hc thc vt sinh hc đng vt & h sinh thái /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thúy Hương, Lê Thị Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Oanh, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu tn dng rơm r khô làm giá th đ trng thy canh và tái s dng nưc thi git trong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú, Lâm Vĩnh Sơn (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đo lưng mc đ tác đng ca các nhân t đến cht lưng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Huỳnh Tấn Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tn dng bã chưng ct hn hp lên men rơm r thành bioethanol làm ngun dinh dưng thay thế bt ngô
Tác giả: Thái Thị Thùy Trang, Nguyễn Đình Quân (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh thích hp tái s dng nưc thi dt nhum sau x lý làm ngun cp nưc cho sn
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích tình hình vn dng các phương thc thanh toán quc tế trong hot đng xut khu ti công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.77
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu tính kh thi vic dán nhãn sinh thái cho thu sn Vit Nam và xây dng qui trình cp nhãn
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Hồng Nhật giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng quy trình sn xut ti đen t nguyên liu ti lý sơn quy mô phòng thí nghim và kho sát
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Thùy Trang, Chu Thị Bích Phượng(GVHD),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn