Trang 1 trong 282 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đánh giá mc đ nh hưng ca nưc thi sn xut chế biến m cao su đn cht lưng nưc
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá nhng tác đng môi trưng ca công trình thy li bc Bến Tre và đ xut các
Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tìm hiu mt s thông s công ngh nh hưng đến cht lưng bún. /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Thùy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Research proposal of Coca-cola company COCA-COLA /
Tác giả: Ly Anh Thu,
Mô tả vật lý: 24tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân lp mt s chng vi sinh vt chu mn có kh năng phân hy protein trong nƣc thi chế biến
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Mai Nhi,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sinh hc đi cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân t nh hưng đến s gn bó ca ngưi lao đng trong công ty c phn kết cu kim loi và lp
Tác giả: Vũ Thúy Hằng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Researching solutions to improve the strategy of Asia Commercial Bank ( ACB ) /
Tác giả: Nguyen Bao Trung,
Mô tả vật lý: 32tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế và mô phng cung cp đin xí nghip nha Đô Thành /
Tác giả: Vũ Hoàng Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Lp báo cáo kinh tế k thut công trình xây dng tr s khu ph 2 s 921/10 đưng 30/4 - phưng 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn