Trang 1 trong 185 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiu qu đào to và s dng lao đng ti công ty c phn đâu tư & xây dng Trưng An
Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thc trng tình hình tài chính và nhng gii pháp nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hành trang khi nghip cho sinh viên /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Qun lý d án xây dng :
Tác giả: SearsS, Keoki,
Mô tả vật lý: 542 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quy đnh pháp lut hưng dn hành ngh dch v kế toán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.5970340263
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc hành dưc khoa 2 /
Tác giả: Nguyễn Thị Nguyên Sinh,
Mô tả vật lý: 18tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế website môn lp trình mng 1 vi Servlet và JSP /
Tác giả: Mai Kỷ Tuyên,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hưng dn chn đoán và điu tr mt s bnh lý huyết hc :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 267 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 616.15
ISBN: 9786046618126
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tìm hiu k thut tri ph trong CDMA /
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu vn hành đm bo n đnh trong th trưng đin cnh tranh /
Tác giả: Tô Trí Thức,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn