Trang 1 trong 358 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiu qu vic thc hin th tc hi quan đin t đi vi hàng hóa xut nhp khu thương mi
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trm x lý nưc thi sinh hot cho khu dân cư cao cp Dragon city xã Hip Phưc,
Tác giả: Nguyễn Hải Thành,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính tóan thiết kế h thng x lý nưc thi tp trung KCN Hi Sơn, Đc Hòa, Long An /
Tác giả: Nguyễn Thị Điệp,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu và thi công thiết b qun lý vào ra s dng đu đc th RFID /
Tác giả: Nguyễn Phi Hải,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sn xut phân bón lá t ph phế phm nông nghip /
Tác giả: Phạm Thị Yến Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sn xut vi khun bacillus subtilis và lactobacillus tăng cưng phân hy thc ăn tha to chế phm
Tác giả: Huỳnh Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy sn xut bánh mì bích quy năng sut 15 tn/ ngày /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm + , Bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Phân lp nm Paecilomyces spp. và xác đnh mt s đc đim sinh hc, kh năng phòng tr b phn
Tác giả: Phùng Lê Kim Yến,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu kinh doanh xut khu thy sn ca công ty c phn Hi Vit /
Tác giả: Phạm Thế Hiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu k thut tri ph trong CDMA /
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn