Trang 1 trong 64 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến s hài lõng ca sinh viên trưng đi hc công nghip thc phm Tp. H Chí
Tác giả: Nguyễn Thị Hậu,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu cơ s khoa hc xây dng quy hoch môi trưng tnh hu giang đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Thư,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v th ATM ti ngân hàng TMCP
Tác giả: Phạm Thị Thu Hạnh,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp phát trin ngun nhân lc ti trưng Đi hc Hoa Sen đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Hương,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca doanh nghip đi vi vic kê khai thuế qua mng trên đa bàn Qun 7 -
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng s dng dch v du lch ti công ty du lch vietravel /
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Trang,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu xây dng kế hoch ng phó s c môi trưng do hóa cht cho th xã Dĩ An - tnh Bình Dương
Tác giả: Phạm Minh Hải,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7384
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin giá tr thương hiu Saigon Special ca tng công ty CP bia Sài Gòn thông qua các hot
Tác giả: Lê Văn Lợi,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Rút trích tri thc ng nghĩa t tên th loi Wikipedia /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mỹ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao s hài lòng ca du khách đi vi ngành du lch tnh Bà Ra-Vũng Tàu đến năm 2020 và đnh
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn