Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu đ xut mô hình công nông nghip phát thi (aizes) cho ngành chế biến thy sn gn vi
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều, Lê Thanh Hải (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng môi trưng - an toàn - sc khe ngh nghip công ty TNHH MTV Phan Kim và đưa ra
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Trang, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân Lp và Sn xut chế phm nm paecilomyces lilacinus phòng tr tuyến trùng meloidogyne sp. gây
Tác giả: Đinh Thành Hiếu, Phan Ánh Ngân, Nguyễn Thị Hai (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tuyn chn các chng Trichoderma đi kháng nm bnh trên cây thanh long và tăng cưng quá trình
Tác giả: Thái Quốc Đông, Nguyễn Thị Hai (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr sâu chích hút ca nm Paecilomyces lilacinus /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Hai , Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn