Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát kh năng đi kháng ca các chng nm trichoderma vi nm gây bnh đm trng trên cây thanh
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tuyền,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5677
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu cơ s khoa hc xây dng quy hoch môi trưng tnh hu giang đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Thư,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca các Elicitor, h thng LED ci tiến, môi trưng hai lp đến quá trình nhân
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân lp và tuyn chn các chng Bacillus ng dng trong sn xut nông nghip /
Tác giả: Quách Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.362
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng môi trưng - an toàn - sc khe ngh nghip công ty TNHH MTV Phan Kim và đưa ra
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Trang,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến sn xut chế phm NPV (nuclear polyhedrosis virus ) trên ký ch
Tác giả: Nguyễn Hiền Long,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu to chế phm Nucleopolyhedrosis virus (NPV) đ phòng tr sâu khoang Spodoptera litura /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Diệu,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sn xut vi khun bacillus subtilis và lactobacillus tăng cưng phân hy thc ăn tha to chế phm
Tác giả: Huỳnh Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr sâu chích hút ca nm Paecilomyces lilacinus /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công h thng giám sát môi trưng ngoài tri /
Tác giả: Lê Quốc Hào,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn