Trang 1 trong 58 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá s cn thiết ca nhng yếu t ưu tiên khi thc hin e-commerce nhm nâng cao năng lc cnh
Tác giả: Lê Đức Tạ Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích các nhân t nh hưng đến hiu qu hot đng tín dng cá nhân ti ngân hàng TMCP Phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích, đánh giá và các gii pháp hoàn thin hot đng vn bng tin gi thanh toán ti Ngân hàng
Tác giả: Đinh Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hoàng Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao cht lưng tín dng doanh nghip ti ngân hàng thương mi c phn Vit Nam Thnh
Tác giả: Nguyễn Thị Nhi Phương, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thc trng tình hình tài chính và nhng gii pháp nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Din biến cht lưng nưc mt và nhng nguyên nhân làm thay đi cht lưng nưc trong h thng thy
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Hưng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn