Trang 1 trong 60 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp nâng cao cht lưng tín dng doanh nghip ti ngân hàng thương mi c phn Vit Nam Thnh
Tác giả: Nguyễn Thị Nhi Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính và d báo tài chính bng phương pháp hi quy tuyến tính ti Công ty
Tác giả: Trần Anh Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu vic s dng rơm,r to ra các sn phm môi trưng. /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng năng lc cnh tranh và mt s gii pháp nâng cao năng lc cnh tranh đến năm 2020 ca
Tác giả: Lê Thị Thúy Diệu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến vic phát trin cht lưng dch v logistics ti công ty c phn dch v
Tác giả: Đỗ Đức Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích d liu /
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Mô tả vật lý: 182tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 650.0151954
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mt s gii pháp nhm hoàn thin vic áp dng các công c qun lý cht lưng ti tp đoàn FPT /
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Chi,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Cơ hc cơ s.
Tác giả: Nguyễn Trọng,
Mô tả vật lý: 210 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 531.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn hóa truyn thng ca ngưi Nùng An /
Tác giả: Nguyễn Thị Yên,
Mô tả vật lý: 267tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786046203209
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích thc trng tình hình tài chính và nhng gii pháp nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn