Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Bưc đu đ xut kế hoch bo v môi trưng huyn Mc Hóa phát trin lên đô th loi 4 /
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp nâng cao hot đng môi gii chng khoán ti công ty c phn chng khoán Rng
Tác giả: Đỗ Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá hin trng môi trưng và đ xut bin pháp bo v rng ti khu vc d kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hin trng qun lý cht thi rn bnh vin tuyến huyn và mt s trm y tế xã ti huyn Hàm Thun
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá thc trng, tính h s phát thi và đ xut gii pháp công ngh x lý nưc thi
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Vinh,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Văn hóa m thc liên quan đến cây ngô ca ngưi H'Mông trng huyn Đng Văn, tnh Hà Giang :
Tác giả: Lê Sỹ Giáo,
Mô tả vật lý: 243tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045395509
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t hu ích ca vic s dng smartphone nh hưng đến hot đng hc tp ca sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Kho sát và đánh giá hin trng qun lý cht thi rn đô th trên đa bàn huyn Nhà Bè nhm đ ra
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng quy trình và công thc thu nhn bánh tráng rế đế ng dng sn xut ch giò ng kem /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp qun lý cht thi rn sinh hot huyn Tư Nghĩa-tnh
Tác giả: Nguyễn Thị Ninh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn