Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá vic thc hin các tiêu chí liên quan môi trưng trong xây dng nông thôn mi ti huyn
Tác giả: Trương Thị Yến Phụng, Nguyễn Trần Ngọc Phương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích các nhân t nh hưng đến hiu qu hot đng tín dng cá nhân ti ngân hàng TMCP Phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh sn xut Malt thóc huyết rng - phát trin sn phm thc ung dinh dưng cho
Tác giả: Lê Uyên Minh, Nguyễn Thị Ngọc Yến (GVHD),
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 663
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu sn xut nưc ung dinh dưng tăng cưng hp thu Lycopene t cà chua, dưa hu, gc và chế
Tác giả: Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Thị Ngọc Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát hot tính dưc lý ca Selen trong mt s loi ti và ng dng ti vào thc phm chc năng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, ,
Mô tả vật lý: 27 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đa lý kinh tế - xã hi Châu Á /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Yến Ngọc,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát kh năng kháng oxy hóa ca go mm t go nương đ Tây Nguyên hai điu kin khác nhau /
Tác giả: Phan Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Yến (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tng quan phương pháp thu nhn du thc vt và nghiên cu thu nhn du ht chè bng phương pháp
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Ngọc Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn