Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu vic s dng rơm,r to ra các sn phm môi trưng. /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut Natade Coco /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tng quan v saponin và bưc đu tìm hiu v saponin trong ht trà Lâm Đng. /
Tác giả: Võ Ngô Thu Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty c phn thương mi cơ khí Tân Thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng hot đng pr ni b ti công ty c phn thc phm dinh dưng Nutifood /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Thúy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh sn xut Malt thóc huyết rng - phát trin sn phm thc ung dinh dưng cho
Tác giả: Lê Uyên Minh,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 663
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Cơ s k thut đo /
Tác giả: Nguyễn Trọng Quế,
Mô tả vật lý: 264tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
LabVIEW thiết b đo và giao din ngưi - máy /
Tác giả: NguyễnThị Lan Hương,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 006
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát hot tính dưc lý ca Selen trong mt s loi ti và ng dng ti vào thc phm chc năng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý: 27 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu xây dng mô hình du lch sinh thái cù lao Thi Sơn tnh Tin Giang /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn