Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dng quy trình và công thc thu nhn bánh tráng rế đế ng dng sn xut ch giò ng kem /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Lp báo cáo kinh tế k thut công trình xây dng tr s khu ph 2 s 921/10 đưng 30/4 - phưng 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut các gii pháp qun lý và công ngh đ tun hoàn/ tái s dng nưc thi dt nhum
Tác giả: Bùi Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế, thi công mô hình giám sát ao h nuôi ca thông qua thiết b SIM900A /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Công ngh sn xut bia tiêu đóng lon /
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Hoa,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu trích ly pectin t v thanh long bng phương pháp vi sóng /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Kiều,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính công ty c phn đu tư xây dng s 5 TP. HCM /
Tác giả: Trần Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế h thng x lý nưc thi sinh hot công sut 4210m3/ngày đêm cho khu phc hp
Tác giả: Giang Thị Thúy Vy,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sn xut vi khun bacillus subtilis và lactobacillus tăng cưng phân hy thc ăn tha to chế phm
Tác giả: Huỳnh Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát và đánh giá hin trng môi trưng các ch t phát ti qun Bình Tân và đ xut hưng qun
Tác giả: Nguyễn Hồng Thảo Vi,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn