Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng công tác kế toán các khon phi thu - các khon phi tr ti Công ty C phn Thiết b văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
A study on employee's job satisfaction in Ho Chi Minh power corporation (HCMPC) /
Tác giả: Lieu Thi Nhu Quynh,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp marketing nhm thu hút khách du lch đến vi KS Celadon Palace Hue /
Tác giả: Văn Ngọc Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr b phn trng (bemisia tabaci) và ry xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Pháp lut v bo v con n trong th tc phá sn /
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng quy trình sn xut bia trái cây t nho /
Tác giả: Dương Thị Tường Vi,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy cá ng ngâm du đóng hp năng sut 16 tn nguyên liu/ngày /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 30cm + , Bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Hành vi t chc /
Tác giả: Nguyễn Đại Lương,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu t tác đng đến giá c phiếu ca các doanh nghip vn ti niêm yết trên th trưng chng
Tác giả: Bùi Như Quỳnh,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63222
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s kiến ngh v ti xâm phm tình dc tr em /
Tác giả: Quách Hồng Niệm,
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 344.0327
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn