Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t tác đng đến giá c phiếu ca các doanh nghip vn ti niêm yết trên th trưng chng
Tác giả: Bùi Như Quỳnh, Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63222
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin qun tr ngun nhân lc ti công ty c phn tư vn Giao thông Công chánh /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu x lý nưc thi tinh bt khoai mì bng quá trình lc sinh hc hiếu khí /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Tường Vân (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích tình hình tài chính công ty c phn cơ khí và xây dng Bình Triu năm 2016 /
Tác giả: Võ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trang (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH tiếp vn Thiên Thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Phú Xuân (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp marketing nhm thu hút khách du lch đến vi KS Celadon Palace Hue /
Tác giả: Văn Ngọc Quỳnh Như, Nguyễn Thị Hoàng Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng quy trình sn xut bia trái cây t nho /
Tác giả: Dương Thị Tường Vi, Lê Quỳnh Như, Nguyễn Kính (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Chiến lưc kinh doanh Công ty c phn Cơ đin Th Đc giai đon 2012 - 2020 /
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Như, Nguyễn Phú Tụ(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr logistics /
Tác giả: Nguyễn Hải Quang , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 144
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn