Trang 1 trong 361 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công mch tính cưc đin thoi /
Tác giả: Tạ Công Đức,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán các nghip v thanh toán ti công ty chế biến thc phm xut khu Hùng Vương /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hồng,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng công tác kế toán các khon phi thu - các khon phi tr ti Công ty C phn Thiết b văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng phn mm Catia trong quá trình thiết kế sn phm và lp trình gia công khuôn mu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao cht lưng dch v di đng ca Viettel ti thành ph Vũng Tàu /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 384.534
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Hà Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng bn đ hưng dn du lch trong thành ph /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng ca doanh nghip khoa hc và công ngh trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến tính tuân th thuế ca các doanh nghip va và nh ti chi cc thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Lp báo cáo kinh tế k thut công trình xây dng tr s khu ph 2 s 921/10 đưng 30/4 - phưng 11-
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuy,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn