Trang 1 trong 93 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Hà Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng nguyên container bng đưng bin
Tác giả: Lê Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các nhân t tác đng đến kh năng thanh khon ti các ngân hàng thương mi Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng phn mm Catia trong quá trình thiết kế sn phm và lp trình gia công khuôn mu /
Tác giả: Lê Hoàng Ngọc Tú,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính.
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty c phn thương mi cơ khí Tân Thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình câu chuyn truyn thanh /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thu,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 791.44
ISBN: 9786047347599
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thm quyn ca tòa án trong vic gii quyết các tranh chp kinh doanh, thương mi /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tài chính phn 2 /
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát kh năng phát trin trng và s to thành phôi chó trong điu kin phòng thí nghim /
Tác giả: Ngô Thị Mai Hương,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 636.70824
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn