Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu mt s thông s công ngh nh hưng đến cht lưng bún. /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Thùy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát tn s Gene IGFBP2 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2) trên đàn gà Tàu Vàng
Tác giả: Nguyễn Lê Giang Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nhân nhanh cây bc hà Mentha arvensis L. và bưc đu th nghim hot tính kháng vi khun
Tác giả: Nguyễn Thị Thìn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình khoa hc qun lý.
Tác giả: ĐoànThị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 371tr. , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán tài chính /
Tác giả: Hà Xuân Thạch,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thiết b cnh báo t xa qua đưng dây đin thoi /
Tác giả: Phan Võ Bảo Huy,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sinh hóa cơ bn.
Tác giả: Nguyễn Đình Huyên,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 225cm
Ký hiệu phân loại: 572
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn hóa m thc liên quan đến cây ngô ca ngưi H'Mông trng huyn Đng Văn, tnh Hà Giang :
Tác giả: Lê Sỹ Giáo,
Mô tả vật lý: 243tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045395509
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Th nghim chế biến pate cá ng đóng hp. /
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Vy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa m thc Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Huế,
Mô tả vật lý: 860tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109
ISBN: 9786049282270
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn