Trang 1 trong 102 kết quả
Sắp xếp theo
Cm nang kháng kin chng bán phá giá và chng tr cp ti Hoa K /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 188tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
ng dng mt s cht điu hòa sinh trưng thc vt đ tăng s lưng chi cây chè giai đon thu
Tác giả: Nguyễn Thái Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu vic thc hin th tc hi quan đin t đi vi hàng hóa xut nhp khu thương mi
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu kinh doanh xut khu thy sn ca công ty c phn Hi Vit /
Tác giả: Phạm Thế Hiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kinh tế vi mô /
Tác giả: Phan Đình Nguyên,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân s ti công ty TNHH CN Hung Cheng VN. /
Tác giả: Đặng Hoàng Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sinh hóa cơ bn.
Tác giả: Nguyễn Đình Huyên,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 225cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn hóa m thc Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Huế,
Mô tả vật lý: 860tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109
ISBN: 9786049282270
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quy đnh pháp lut hưng dn hành ngh dch v kế toán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.5970340263
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hóa phân tích /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn