Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát kh năng kháng khun trong cao chiết lá đng (vemonia amygdalina del) /
Tác giả: Từ Công Tính,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng nưc thi t làng ngh sn xut tinh bt mì qun Th Đc và đ xut gii pháp
Tác giả: Bùi Thị Bích Thủy,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng quy trình và công thc thu nhn bánh tráng rế đế ng dng sn xut ch giò ng kem /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp phát trin giá tr thương hiu công ty c phn vàng bc đá quý Phú nhun (PNJ) /
Tác giả: Tống Thị Thu,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thu hi tái s dng tinh bt khoai mì t ngun nưc thi làm nguyên liu sn xut giy
Tác giả: Nguyễn Thị Kiến Trúc,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4458
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu cơ s khoa hc xây dng quy hoch môi trưng tnh hu giang đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Thư,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Th nghim sn xut nưc i lên men cn b sung l. plantarum /
Tác giả: Nguyễn Đăng Nguyên,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.13
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu quy trình chế biến bánh phng b sung to spirulina và bt đu nành /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vân Anh,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thu nhn bt Carotenoprotein t phế liu đu tôm sú Pennaeus Monodon bng Alcalase và Lipase kết hp
Tác giả: Huỳnh Hoa Nhi,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.94
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu ng dng enzyme protease thương mi tegalase r660l đ thu nhn cht màu astaxanthin
Tác giả: Văn Thị Công Tâm,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.869
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn