Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu ng dng màng chitosan - nano bc - tinh du ngh trong bo qun nhm nâng cao bo qun
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thu hi tái s dng tinh bt khoai mì t ngun nưc thi làm nguyên liu sn xut giy
Tác giả: Nguyễn Thị Kiến Trúc, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu bo qun thanh long rut trng bng màng gelatin kết hp vi mt s cht có kh năng
Tác giả: Trần Thị Thanh Hảo, Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu bo qun thanh long rut trng bng màng gelatin kết hp vi mt s cht có kh năng
Tác giả: Trần Thị Thanh Hảo, Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thu nhn và kho sát hot tính sinh hc ca hp cht anthocyanin t khoai lang tím
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Tiên, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572.592
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán và thiết kế trm x lý nưc cp cho th trn Phú Th, huyn Tây Hòa, tnh Phú Yên, công
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Võ Hồng Thi (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn