Trang 1 trong 208 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đánh giá mc đ nh hưng ca nưc thi sn xut chế biến m cao su đn cht lưng nưc
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu mt s thông s công ngh nh hưng đến cht lưng bún. /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Thùy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu v i và nghiên cu sn xut th nưc i đóng chai /
Tác giả: Nguỵễn Thị Nguyên,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng công tác kế toán các khon phi thu - các khon phi tr ti Công ty C phn Thiết b văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến tính tuân th thuế ca các doanh nghip va và nh ti chi cc thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Cơ s thiết kế trang phc /
Tác giả: Hoàng Ái Thư,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dng quy trình và công thc thu nhn bánh tráng rế đế ng dng sn xut ch giò ng kem /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Enhance the satisfaction of employees in VietBank /
Tác giả: Ho Thi Minh Thu,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Quy đnh pháp lut hưng dn hành ngh dch v kế toán /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 343.5970340263
ISBN: 9786045730928
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Employee retention in HoChiMinh city university of technology /
Tác giả: Nguyen Thi Doan Thu,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn