Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán doanh thu chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH TM-DV nông sn Vit /
Tác giả: Trịnh Thị Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu, thu nhp khác, chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH Kh Hoàng.
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hưng dn s dng Word 2002 /
Tác giả: Trần Văn Minh,
Mô tả vật lý: 645 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti Công ty TNHH K thut Hưng Phúc. /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tp hp doanh thu chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ca tng công ty Khí Hóa Lng Min Nam /
Tác giả: Lê Thị Diễm Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghip v thanh toán quc tế /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 347tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng quy trình và công thc thu nhn bánh tráng rế đế ng dng sn xut ch giò ng kem /
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.75
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty trách nhim hu hn thương mi dch v công
Tác giả: Lô Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
nh hưng giá xăng du 2009 - 2015 đến ngun thu ngân sách Vit Nam /
Tác giả: Ngô Ngọc Nguyên Thảo,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Kế toán xác đnh kết qu hot đng kinh doanh ti công ty c phn hàng không Jetstar Pacific
Tác giả: Nguyễn Thanh Trúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn