Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Phân lp các loài vi nm kí sinh trên nm Linh chi và đánh giá kh năng đi kháng nm bnh gây hi
Tác giả: Nguyễn Thái Minh Hiếu,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tia sáng cu vng sau cơn mưa /
Tác giả: Nguyễn Thị Phượng,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ti ưu hóa da trên đ tin cy kết cu khung thép s dng gii thut mt vòng lp đơn xác đnh /
Tác giả: Lâm Thị Phúc Hạnh,
Mô tả vật lý: 67 tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Bán và tiếp th sn phm nhà hàng - dch v ăn ung /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long,
Mô tả vật lý: 128
Ký hiệu phân loại: 647.950688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hin trng ô nhim bi ti các nút giao thông chính trong TP.HCM-đ xut bin pháp gim thiu bi
Tác giả: Nguyễn Chí Tài,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tìm hiu các chc năng h tr lp trình trên môi trưng mng ca SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh sn xut đ hp mc nhi rau qu st cà chua /
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Tâm,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bán và tiếp th sn phm nhà hàng - dch v ăn ung /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 647.950688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát nh hưng ca giá th và môi trưng dinh dưng lên s sinh trưng và phát trin ca cây ci
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.585
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Vit Nam gia nhp ASEAN t năm 1995 đến nay :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 306tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn