Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu các chc năng h tr lp trình trên môi trưng mng ca SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hin trng ô nhim bi ti các nút giao thông chính trong TP.HCM-đ xut bin pháp gim thiu bi
Tác giả: Nguyễn Chí Tài giáo viên hướng dẫn, Đinh Thị Phương Thanh, ,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân lp các loài vi nm kí sinh trên nm Linh chi và đánh giá kh năng đi kháng nm bnh gây hi
Tác giả: Nguyễn Thái Minh Hiếu, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ti ưu hóa da trên đ tin cy kết cu khung thép s dng gii thut mt vòng lp đơn xác đnh /
Tác giả: Lâm Thị Phúc Hạnh, Nguyễn Thời Trung (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 67 tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu công ngh sn xut đ hp mc nhi rau qu st cà chua /
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Tâm giáo viên hướng dẫn, Vòng Thủ Phấn, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Bán và tiếp th sn phm nhà hàng - dch v ăn ung /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Yi Kim Quang, Vòng Chánh Kiếu,
Mô tả vật lý: 128
Ký hiệu phân loại: 647.950688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bán và tiếp th sn phm nhà hàng - dch v ăn ung /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Yi Kim Quang, Vòng Chánh Kiếu,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 647.950688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn