Trang 1 trong 161 kết quả
Sắp xếp theo
Điu khin P và Q ca h thng đin năng lưng sóng bin Wave Dragon /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sang,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.312134
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin t chc kim soát ni b nhm tăng cưng cht lưng thông tin kế toán tài chính ca các
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Thư,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng h thng kim soát ni b trong các doanh nghip va và nh ti Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Thị Lin,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa Công ngh Thông tin đi vi cht lưng dch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thiết kế h thng kích t cho máy phát đin turbin gió /
Tác giả: Dương Văn Khuôn,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhng yếu t nh hưng đến tiến đ cp giy phép xây dng ti y ban nhân dân qun Bình tân, thành
Tác giả: Phạm Văn Lặng,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 354.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin h thng kim soát ni b ca bnh vin An Bình - Thành ph H Chí Minh
Tác giả: Võ Thị Việt Thùy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin văn hóa doanh nghip ca h thng siêu th co.opmart trên đa bàn Thành Ph H Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Nữ Tường Vi,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin mt h thng xác đnh giá t đng cho vé máy bay /
Tác giả: Nguyễn Đức Khoan,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 003.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mô hình hóa và phát trin h thng điu khin cho cn cu di đng da trên k thut mu o /
Tác giả: Nguyễn Chí Thiện,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn