Trang 1 trong 158 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca hc sinh, sinh viên v cht lưng đào to ti trưng cao
Tác giả: Trương Như Thông, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu v các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng đi vi loi hình nhà hàng buffet
Tác giả: Doãn Nguyễn Trường Giang, Tăng Thông Nhân (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu tn dng rơm r khô làm giá th đ trng thy canh và tái s dng nưc thi git trong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú, Lâm Vĩnh Sơn (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đo lưng mc đ tác đng ca các nhân t đến cht lưng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Huỳnh Tấn Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát kh năng ng dng vi khun lên men lactic phân lp t thc phm lên men truyn thng trong
Tác giả: Võ Đình Khang, Đỗ Minh Thư, Nguyễn Hoài Hương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa Công ngh Thông tin đi vi cht lưng dch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy, Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trong môi trưng ng dng công ngh thông tin
Tác giả: Lai Quốc Hưng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t bên trong doanh nghip tác đng đến cht lưng thông tin kế toán đưc trình bày trên báo
Tác giả: Tạ Thị Thơ, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi s dng các gii pháp công ngh
Tác giả: Nguyễn Tiến Toàn, Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn