Trang 1 trong 221 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế mch chuyn đi DC-AC công sut ln /
Tác giả: Nguyễn Dương Thế Nhân,
Mô tả vật lý: 54 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng x lý nưc thi sinh hot ti các khu chung cư trên đa bàn qun Bình Thnh và
Tác giả: Nguyễn Thanh Nhàn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thiết kế máy chiết và cp np chai nưc hoa /
Tác giả: Nguyễn Thành Luy,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế toà nhà Vina conex khu đô th Trung Hòa-Nhân Chính Q.Thanh Xuân-Hà Ni /
Tác giả: Khổng Tất Trí,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Hà Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao nhn thc môi trưng cho hc sinh - sinh viên thông qua vic thiết kế các tuyến DLST Tây
Tác giả: Nguyễn Tấn Dân,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tiếng anh đàm thoi dành cho nhân viên văn phòng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.024651
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trí tu nhân to :
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy,
Mô tả vật lý: 239 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích các li thế và bt li đi vi xut khu ca Vit Nam trưc ngưng ca gia nhp WTO /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đức Hà,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Qun lý công ty bo him nhân th qua Web /
Tác giả: Phạm Đức Thành,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn