Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Điu khin xe hai bánh t cân bng s dng b điu khin Backstepping /
Tác giả: Trần Khánh Công,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Áp dng phương pháp PSO ci tiến cho bài toán phân b công sut ti ưu vi ràng buc an ninh /
Tác giả: Nguyễn Bá Thạnh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế b điu khin trưt cho h AGV /
Tác giả: Trần Văn Vinh,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
H thng năng lưng mt tri hòa lưi /
Tác giả: Nguyễn Thiện Mỹ,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Bám đim công sut cc đi ca pin mt tri dùng logic m /
Tác giả: Võ Minh Phúc,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
T đng điu chnh anten thu v tinh /
Tác giả: Đào Văn Huy,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.3825
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi dân v cht lưng dch v hành chính công ti UBND phưng Tân Phong
Tác giả: Nguyễn Vân Hoàng,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến công tác qun lý chi phí ca các d án h tng giao thông trên
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Phương Duy,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý, s dng thuc bo v thc vt trong sn xut rau
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 632.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu công ngh x lý nưc mt ô nhim hu cơ và dinh dưng nhm phc v cho cp nưc sinh hot
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 188tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn