Trang 1 trong 269 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu hiu qu x lý nưc r rác bng mô hình USBF. /
Tác giả: Nguyễn Chính Thống,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca ngp úng đến hin trng chết cây ăn trái vưn cây Lái Thiêu - Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thiện Ngôn,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư B21 /
Tác giả: Nguyễn Thiện Minh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế h thng x lý nưc thi sinh hot KDC Phú Thnh, Qun Tân Phú CS 750m3/ Ngày. /
Tác giả: Võ Văn Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán vn bng tin và các khon phi thu ti công ty TNHH NOBLAND Vit Nam /
Tác giả: Châu Trương Tú Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trưng Cao đng dân lp Công Ngh Thông Tin /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tiếng hát trong rng (tp thơ), Thư mùa Đông (Tp thơ), Đưng ti Thành ph (trưng ca), Trưng ca
Tác giả: Nguyễn Hữu Thỉnh,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9221
ISBN: 9786045337196
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng nm cao su thiên nhiên trên đa bàn TP.HCM /
Tác giả: Nguyễn Đông Thành,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu và kho sát mt s phương pháp tin x lý th phm g vi mc đích lên men thành cn sinh
Tác giả: Trương Kỳ Văn,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 662.6692
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa Công ngh Thông tin đi vi cht lưng dch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn