Trang 1 trong 188 kết quả
Sắp xếp theo
Cô gái phù thy /
Tác giả: Nguyễn Thị Tường My,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán doanh thu chi phí và xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH TM-DV nông sn Vit /
Tác giả: Trịnh Thị Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Sn xut phân bón lá t ph phế phm nông nghip /
Tác giả: Phạm Thị Yến Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh mua hàng ca ngưi tiêu dùng ti trung tâm đin máy tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v di đng ca Viettel ti thành ph Vũng Tàu /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 384.534
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu tn dng rơm r khô làm giá th trng thy canh và tái s dng nưc git trong sinh hot
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kinh tế quc tế :
Tác giả: Hoàng Thị Chỉnh,
Mô tả vật lý: 362 tr. ; , 47 cm
Ký hiệu phân loại: 337.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hình tưng ngưi ph n trong s thi Tây Nguyên /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047010806
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng phù hp cho các cơ s sn xut
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty trách nhim hu hn thương mi dch v công
Tác giả: Lô Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn