Trang 1 trong 79 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nguyên nhân gây nh hưng đến s chm tr tiến đ bàn giao công trình xây dng không s
Tác giả: Hồ Văn Trực, Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá vic thc hin các tiêu chí liên quan môi trưng trong xây dng nông thôn mi ti huyn
Tác giả: Trương Thị Yến Phụng, Nguyễn Trần Ngọc Phương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca cht điu hòa sinh trưng thc vt và ngun mu lên s phát sinh mô so ca
Tác giả: Nguyễn Lệ Hoa Tiên, Trần Trọng Tuấn (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca cht điu hòa sinh trưng thc vt và ngun mu lên s phát sinh mô so ca
Tác giả: Nguyễn Lệ Hoa Tiên, Trần Trọng Tuấn(GVHD),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các nguyên lý tin t ngân hàng và th trưng tài chính : Sách tham kho /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích tình hình tài chính và d báo tài chính bng phương pháp hi quy tuyến tính ti Công ty
Tác giả: Trần Anh Tiên, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Truyn c Chiêm Hóa /
Tác giả: Đỗ Ngọc Quý (Sưu tầm), Nguyễn Thanh Trường, Trần Mạnh Tiến (Biên soạn, chỉnh lý, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 331tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049070945
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp cu to kháng chn cho công trình xây dng dân dng /
Tác giả: Nguyễn Võ Thông, Trần Hùng, Đỗ Văn Mạnh, Đỗ Tiến Thịnh, ,
Mô tả vật lý: 190tr : , minh ha ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 624.1762
ISBN: 9786048224745
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn