Trang 1 trong 90 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ s nghiên cu và sáng to Robot /
Tác giả: Trần Thế San,
Mô tả vật lý: 422 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích tình hình tài chính và d báo tài chính bng phương pháp hi quy tuyến tính ti Công ty
Tác giả: Trần Anh Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Improving customer satisfaction of bank for investment and development of Vietnam - Ho Chi Minh City
Tác giả: Tran Duc Tien,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kế toán vn bng tin và các khon phi thu ti công ty TNHH NOBLAND Vit Nam /
Tác giả: Châu Trương Tú Trân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nhng ngưi "làm thuê s 1" Vit Nam /
Tác giả: Tiến Hùng,
Mô tả vật lý: 214 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu và trin khai h thng VoIP tren mã ngun m ASTERISK /
Tác giả: Trần Thái Vinh Quang,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành cơ khí tin phay mài /
Tác giả: Trần Thế San,
Mô tả vật lý: 480tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá cht lưng tiu cu đưc sn xut t máu toàn phn và tiu cu chiết tách trên máy tách tế
Tác giả: Vũ Trần Duy,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 612.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hot đng quc tế ca Nguyn Ái Quc (1911-1941) /
Tác giả: Trần Nam Tiến,
Mô tả vật lý: 269tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kinh doanh quc tế 2 /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn