Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán, thiết kế trm x lý nưc thi tp trung KCN Hàm Kin 2, Bình Thun công sut 5000m3/ngày
Tác giả: Mai Quang Minh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế h thng x lý nưc thi thy sn (cá, ch cá) công ty c phn thy sn Kiên Giang xí
Tác giả: Nguyễn Việt Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s tuân th nghĩa v thuế ca các doanh nghip trên đa bàn qun
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
S dng phn mm Luxicon 2.2 thiết kế chiếu sáng thiết kế h thng đin cho " trung tam công ngh
Tác giả: Nguyễn Văn Kiên,
Mô tả vật lý: 158 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiên nhiên trong kiến trúc ca các công trình hc mm non /
Tác giả: Châu Ngọc Trung,
Mô tả vật lý: 29tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 727.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Gii pháp phát trin du lch sinh thái vưn quc gia phú quc tnh Kiên giang /
Tác giả: Nguyễn Anh Lợi,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế chế to robot kim tra cc bê tông ly tâm sau khi ép /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Trung Kiên,
Mô tả vật lý: 141tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp ch yếu phát trin kinh doanh dch v ti cng hàng không Quc tế Tân Sơn Nht
Tác giả: Hoàng Trung Dũng,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 387.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Khai phá Visual Basic.Net vi các bài tp lp trình căn bn :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đ án kiến trúc /
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung,
Mô tả vật lý: 16tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 720
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn