Trang 1 trong 179 kết quả
Sắp xếp theo
Hin th thông tin bng quang báo qua máy vi tính /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm Giám Đnh hàng hóa xut nhp khu FCC /
Tác giả: Nguyễn Anh Phương,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đưng qua 2 đim C - D /
Tác giả: Nguyễn Anh Tùng,
Mô tả vật lý: 274 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao c đt Phương Nam /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 247 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình thiết kế qun áo bo h lao đng /
Tác giả: Trần Thị Thêu,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.16
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát nh hưng ca mt s yếu t lên kh năng tăng trưng và to c in vitro ca cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Bê tông ct thép 1 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu t nh hưng đến đng lc làm vic ca ngưi lao đng ti ngân hàng Nông nghip và phát
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuấn,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến tính tuân th thuế ca các doanh nghip va và nh ti chi cc thuế thành
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Khai phá Visual Basic.Net vi các bài tp lp trình căn bn :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn