Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Công ngh lao lp dm bê tông ct thép d ng lc /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu mt vài yếu t nh hưng đến quá trình chưng ct tinh du v quýt và thí nghim tác dng
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết mai, Nguyễn Thị Thu Hương (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán kết cu bê tông ct thép theo mô hình giàn o /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát kh năng kháng oxy hóa ca go mm t go nương đ Tây Nguyên hai điu kin khác nhau /
Tác giả: Phan Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Yến (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế các phương án cu : giáo trình /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Đức Thị Thu Định,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tính toán kết cu bê tông ct thép theo mô hình giàn o /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, ,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9786048205065
Bộ sưu tập: Sách tham kho
nh hưng ca dch chiết và kiu b sung than hot tính lên s sinh trưng, phát trin ca lan
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Lan Anh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 635.9344
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết lp quy trình phá vách bào t nm linh chi Ganoderma Lucidum kết hp vi Enzyme và siêu âm /
Tác giả: Trần Điền Ánh Tuyết, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.61632
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Theo dõi, đánh giá quy trình công ngh x lý nưc thi ca xí nghip đông lnh 7 thuc công ty xut
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai, ,
Mô tả vật lý: 121 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn