Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán kết cu bê tông ct thép theo mô hình giàn o /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thiết lp quy trình phá vách bào t nm linh chi Ganoderma Lucidum kết hp vi Enzyme và siêu âm /
Tác giả: Trần Điền Ánh Tuyết,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.61632
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán kết cu bê tông ct thép theo mô hình giàn o /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9786048205065
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu bán hàng ti công ty TNHH TM & DV Máy tính Lê Gia. /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng qun lý môi trưng và đ xut các gii pháp ci thin cho KCN Qung Phú, tnh
Tác giả: Nguyễn Trịnh Tuyết Nương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế các phương án cu :
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tính toán kết cu bê tông ct thép theo mô hình giàn o /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát kh năng kháng oxy hóa ca go mm t go nương đ Tây Nguyên hai điu kin khác nhau /
Tác giả: Phan Thị Tuyết Trinh,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
nh hưng ca dch chiết và kiu b sung than hot tính lên s sinh trưng, phát trin ca lan
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 635.9344
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Giáo trình thc hành chế biến món ăn :
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết,
Mô tả vật lý: 211tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 641.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn