Trang 1 trong 264 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư Đin Biên Ph /
Tác giả: Cao Văn Quân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư 21-41 tn đà phưng 10 qun 5 tp.hcm /
Tác giả: Cao Lê Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trm biến áp 220/110KV trung gian Tin Giang /
Tác giả: Nguyễn Văn Bé Tám,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm giám đnh hàng hoá TP.HCM /
Tác giả: Triệu Hoàng Phương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
An Giang đôi nét văn hóa đc trưng vùng đt bán sơn đa /
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp,
Mô tả vật lý: 359tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cao c ngân hàng An Bình - Phưng ĐA KAO -QI-TP.HCM /
Tác giả: Bùi Huỳnh Tuấn Kiệt,
Mô tả vật lý: 149 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa dân gian ngưi dao Bc Giang /
Tác giả: Nguyễn Thu Minh,
Mô tả vật lý: 390tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kết cu thép 2 /
Tác giả: Nguyễn Văn Giang,
Mô tả vật lý: 212tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế giám sát cht lưng không khí s dng sóng Zigbee /
Tác giả: Trần Đức Danh,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Văn hc dân gian An Giang :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 627tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047012152
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn