Trang 1 trong 239 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Qun vt : Dùng cho sinh viên Đi hc và Cao đng Sư phm TDTT /
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.342
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi thc hin các th tc hành chính
Tác giả: Phan Võ Lâm Giang , Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng ch s WQI đánh giá din biến cht lưng nưc sông Tin, đon chy qua tnh Tin Giang và
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.161
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Văn hóa phi vt th huyn Lc Ngn tnh Bc Giang /
Tác giả: Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng, Ngô Văn Trụ,
Mô tả vật lý: 647tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047001309
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tính toán, thiết kế chi tiết nhà máy x lý nưc cp cho xã Bình Tân, huyn Phú Ring, tnh Bình
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Toàn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá nh hưng ca các cơ s sn xut bún đến môi trưng và đ xut gii pháp ci thin môi
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Linh, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hàm lưng mt s KLN (As, Cd, Pb) trng go trên đa bàn tnh Tin Giang và nh hưng ca
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang , Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Văn hóa rung bc thang ca ngưi H'Mông, Dao huyn Sa Pa, tnh Lào Cai /
Tác giả: Nguyễn Trường Giang (tìm hiểu và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 351tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045395905
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng hp trc tiếp t hp Graphen Oxit b kh / ng NaNO TiO2 t Graphit Oxit như mt cht quang xúc
Tác giả: Nguyễn Thị Vân, Phạm Văn Việt (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn