Trang 1 trong 128 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá nh hưng ca các cơ s sn xut bún đến môi trưng và đ xut gii pháp ci thin môi
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Linh, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
ng dng ch s WQI đánh giá din biến cht lưng nưc sông Tin, đon chy qua tnh Tin Giang và
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.161
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tng hp trc tiếp t hp Graphen Oxit b kh / ng NaNO TiO2 t Graphit Oxit như mt cht quang xúc
Tác giả: Nguyễn Thị Vân, Phạm Văn Việt (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu ng dng vi to trong x lý nưc thi cao su và thu hi năng lưng ti nhà máy chế biến
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm nghiên cu đa cht thy văn phía nam /
Tác giả: Bùi Văn Linh, Nguyễn Văn Giang giáo viên hướng dẫn, Lương Đức Long giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 145 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế chi tiết nhà máy x lý nưc cp cho xã Bình Tân, huyn Phú Ring, tnh Bình
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Toàn, Lâm Vĩnh Sơn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kh năng s dng mt s vi khun lab phân lp trong khoang ming c chế s to thành màng sinh hc
Tác giả: Nguyễn Đặng Vân Anh, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp x lý cht thi rn sinh hot cho huyn Hàm Tân, tnh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ân, Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn