Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế văn phòng làm vic vin khoa hc k thut nông nghip min Nam /
Tác giả: Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Giang giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Thiết kế cao c văn phòng, s 25 Bis Nguyn Th Minh Khai, Qun 1, Tp.HCM /
Tác giả: Phan Nguyên Như, Nguyễn Văn Giang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 690.523
Ký túc xá trưng đi hc Bách Khoa /
Tác giả: Trần Trí Tính, Nguyễn Văn Giang (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 690.738
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH