Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi thc hin các th tc hành chính
Tác giả: Phan Võ Lâm Giang , Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý, s dng thuc bo v thc vt trong sn xut rau
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 632.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu tình hình qun lý, x lý cht thi rn sinh hot ca huyn Ging Ring tnh Kiên Giang và
Tác giả: Trần Văn Hải, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá thc trng và đ xut bin pháp qun lý s dng thuc bo v thc vt trong sn xut rau
Tác giả: Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.1792
ISBN: 1241810010
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích đ tin cy ca h kết cu dây căng s dng mng nơ ron nhân to và phương pháp FORM /
Tác giả: Phụng Công Toàn Thể, Nguyễn Văn Giang (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế văn phòng làm vic vin khoa hc k thut nông nghip min Nam /
Tác giả: Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Giang giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế cao c văn phòng, s 25 Bis Nguyn Th Minh Khai, Qun 1, Tp.HCM /
Tác giả: Phan Nguyên Như, Nguyễn Văn Giang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ký túc xá trưng đi hc Bách Khoa /
Tác giả: Trần Trí Tính, Nguyễn Văn Giang (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.738
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn