Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích hot đng tín dng cá nhân BIDV Sóc Trăng giai đon 2011-2013 /
Tác giả: Văn Thị Hoài Thương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chung cư Nguyn Văn C /
Tác giả: Lê Hoài Vi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cu trà ôn 1 /
Tác giả: Nguyễn Hoài Đức,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành và ng dng Photoshop 5 /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1023 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế chung cư cao cp Hòa Bình qun 10, TP. HCM /
Tác giả: Nguyễn Văn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý: 193tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.8314
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư An Gia-qun 9 /
Tác giả: Huỳnh Hoài Nhật,
Mô tả vật lý: 257tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
nh hưng ca văn hóa truyn thng Nht Bn đến tác phong doanh nghip hin ca ngưi Nht /
Tác giả: Nguyễn Hoài Khánh,
Mô tả vật lý: 35tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế cao c văn phòng Reetower /
Tác giả: Thân Nguyễn Hoài Nam,
Mô tả vật lý: 201tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình marketing căn bn /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 282tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Microsoft Access 2000 lp trình và ng dng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn