Trang 1 trong 40 kết quả
Sắp xếp theo
ng dng Gis vào công tác qun lý thu gom - vn chuyn cht thi rn sinh hot ti TP.Biên Hoà - Thí
Tác giả: Lê Thanh Hòa giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Hoài Thy, ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hi Gióng đn Phù Đng và đn Sóc /
Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Chủ biên, biên soạn), Lê Thị Hoài Phương, Bùi Quang Thanh (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786049028816
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kh năng s dng mt s vi khun lab phân lp trong khoang ming c chế s to thành màng sinh hc
Tác giả: Nguyễn Đặng Vân Anh, Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phong tc-tín ngưng dân gian làng bin Đông Tác /
Tác giả: Lê Thế Vịnh, Nguyễn Hoài Sơn (sưu tầm, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu xây dng h thng qun lý môi trưng theo tiêu chun ISO 14001: 2010 cho trưng cao đng
Tác giả: Nguyễn Lê Hoài Thương , Thái Văn Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hưng dn thc hành coreldraw 8 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 1003tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình MCSE SQL server 6.5 Qun tr và h điu hành. Tp 1 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 711 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Assembly lý thuyết và bài tp /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài, ,
Mô tả vật lý: 703 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.136
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân lp tuyn chn vi sinh vt x lý loi b Nitơ trong nưc thi chế biến thy sn /
Tác giả: Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Hoài Hương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn