Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Cm nang kinh doanh harvard - qun lý thi gian =
Tác giả: Harvard business essentials: time management / Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu (dịch), Nguyễn Văn Quì (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 650.11
ISBN: 9786045851425
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hun luyn nhân viên /
Tác giả: John Eaton, Roy Johnson, , Lê Ngọc Phương Anh, Hoàng Ngọc Tuyến (tổng hợp và biên dịch), Nguyễn Văn Quì (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý tính sáng to và đi mi /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quyn lc, tm nh hưng và sc thuyết phc /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tuyn dng và đãi ng ngưi tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các k năng qun lý hiu qu /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài chính dành cho ngưi qun lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý s thay đi và chuyn tiếp /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phát trin ngh nghip /
Tác giả: Rebecca Tee, Nguyễn Văn Quì (hiệu đính), Lê Ngọc Phương Anh (dịch),
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 331.792
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
T chc thành công các cuc hp /
Tác giả: Ngọc Phương Anh Lê dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Tim Hindle, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn