Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Tài chính dành cho ngưi qun lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý s thay đi và chuyn tiếp /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý ngân sách /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý nhân s /
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
T chc thành công các cuc hp /
Tác giả: Lê Ngọc Phương Anh,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý toàn cu /
Tác giả: Brake Terence,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 337.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tuyn dng và đãi ng ngưi tài /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kiến thc v kế toán =
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quyn lc, tm nh hưng và sc thuyết phc /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý khng hong /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn