Trang 1 trong 48 kết quả
Sắp xếp theo
Th tc hành chính trong lĩnh vc hi quan /
Tác giả: Huỳnh Cao Minh Trang,
Mô tả vật lý: 2tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.056
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Điu khin và giám sát lưu lưng đu - cui /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Pháp lut và khi nghip /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thc trng v gii quyết tha kế ti tòa án nhân dân /
Tác giả: Phạm Minh Tuấn,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii quyết tranh chp trong hp đng lao đng /
Tác giả: Nguyễn Hồng Tường VY,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 344.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tranh chp và gii quyết tranh chp hành chính v đt đai /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Chng c trong v án dân s /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long Hải,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Pháp lut v cưng chế thi hành án dân s qua thc tin ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thanh Thiện,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347.077
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii quyết tranh chp lao đng ti tòa án nhân dân qua thc tin ti tòa án nhân dân TP.HCM /
Tác giả: Ngô Thị Thanh Hiền,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 344.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Th tc thành lp và đăng kí doanh nghip. Lý lun và thc tin /
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn