Trang 1 trong 48 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế website môn lp trình mng 1 vi Servlet và JSP /
Tác giả: Mai Kỷ Tuyên,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đi cương lch s Vit Nam.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tăng cưng hat đng Marketing dch v Megavnn ti Thành Ph H Chí Minh /
Tác giả: Th, S Nguyễn Văn Thi,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Điu khin máy đin gió không đng b ngun kép (DFIG) bng phương pháp DPC /
Tác giả: Nguyễn Thế Luân,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
The main factors affecting Khomer employee satisfaction and loyalty at Phuoc Hoa rubber company /
Tác giả: Hoang Viet Cuong,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Trang phc c truyn ca ngưi Dao Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Anh Cường,
Mô tả vật lý: 283tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 391.09597
ISBN: 9786045000434
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kế toán đi cương /
Tác giả: Nguyễn Việt,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng nhp khu máy móc, thiết b ngành may công nghip ti Tng
Tác giả: Nguyễn Văn Phú Cường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đi cương lch s văn hóa vit nam .
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần,
Mô tả vật lý: 412tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc trng hot đng marketing ti Công ty TNHH UNIRN Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Thụy Hoài My,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn