Trang 1 trong 109 kết quả
Sắp xếp theo
Kinh tế xã hi Vit Nam hưng ti cht lưng tăng trưng, hi nhp - phát trin bn vng /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 604 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 342.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hot đng huy đng vn ti Ngân Hàng TMCP Nam Á - PGD Qun 2 /
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng nưc thi cho khu căn h cao cp The ESTELLA công sut 675 m3 ngày/đêm /
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Lịch,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá nguy cơ vi sinh vt trong thc phm /
Tác giả: Nguyễn Công Khẩn,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Vit Nam xưa 4 /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 959.704
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nhng ngưi "làm thuê s 1" Vit Nam /
Tác giả: Tiến Hùng,
Mô tả vật lý: 214 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng hp các hng hóc x lý s c thiết b đin t /
Tác giả: TrầnThế San, ,
Mô tả vật lý: 318tr. : , hình v ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.3810288
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trang phc d hi cm hng t ngh thut hát bi Vit Nam vi b sưu tp "Giai điu mt n tung" /
Tác giả: Nguyễn Dạ Hằng Minh,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao c văn phòng Tower 3 /
Tác giả: Chu Bá Hùng,
Mô tả vật lý: 182tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Van Hung,
Mô tả vật lý: 159tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn