Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Lch s báo chí Vit Nam 1865-1945 /
Tác giả: Đỗ Quang Hưng,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 079.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Giáo trình phát trin và qun lý tài nguyên nưc ngm :
Tác giả: Nguyễn Thu Hiền,
Mô tả vật lý: 258tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 333.9104
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nghiên cu khoa hc trong kinh tế - xã hi & hưng dn viết lun văn /
Tác giả: Đinh Bá Anh Hùng ,
Mô tả vật lý: 663tr ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN: 9786049224416
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình Kinh tế Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường,
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá nguy cơ vi sinh vt trong thc phm /
Tác giả: Nguyễn Công Khẩn,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn