Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Công ngh in 3D đã đt phá vào mi ngành ngh /
Tác giả: Nguyễn Xuân Chánh,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.988
ISBN: 9786049500640
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tù đin vt lý và công ngh cao Anh - Vit và Vit - Anh /
Tác giả: Vũ Đình Cự,
Mô tả vật lý: 586 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn