Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Đa - Môi trưng Vit Nam =
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 983 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047354221
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin quy trình kim toán khon mc n phi thu khách hàng ti CT TNHH Kim Toán tư vn Rng
Tác giả: Nguyễn Kiều Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân s ti công ty Vĩnh Hoàn /
Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Xuân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin quy trình phc v bung ti Wooshu Hotel /
Tác giả: Nguyễn Xuân Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác Qun tr nhân s ti công ty TNHH MTV Dt may Gia Đnh /
Tác giả: Phan Thị Xuân Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin h thng kim soát ni b ti các trưng cao đng ngoài công lp trên đa bàn TP. H Chí
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu hoàn thin môi hình thu gom, x lý cht thi rn sinh hot đáp ng nhu cu phát trin th
Tác giả: Trần Văn Út,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin hot đng marketing mix dch v qung cáo trc tuyến ti Vccorp /
Tác giả: Trần Thị Xuân Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu v hoàn thin h thng kim soát ni b ti ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín /
Tác giả: Nguyễn Thị Tố Uyên,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Qun lý tài nguyên môi trưng đ phát trin bn vng /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 726 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 9786047359332
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn