Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin kim soát ni b các khon chi thưng xuyên ngân sách nhà nưc ca các UBND xã trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Hà Xuân Thạch (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu hoàn thin môi hình thu gom, x lý cht thi rn sinh hot đáp ng nhu cu phát trin th
Tác giả: Trần Văn Út, Nguyễn Xuân Trường(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin h thng qun lý cht lưng dch v hành chính công theo tiêu chun tcvn Iso
Tác giả: Phạm Xuân Thạch, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin hot đng marketing mix ti công ty trách nhim hu hn SYM Vit Nam đến
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn Thin Nghip V x Lí b Chng T Hàng Nhp Khu Nguyên Container bng Đưng bin Ti Công Ty
Tác giả: Hoàng Thị Kim Xuân, Trần Thị Mỹ Hằng (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân s ti công ty Vĩnh Hoàn /
Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hoàn thin quy trình kim toán khon mc n phi thu khách hàng ti CT TNHH Kim Toán tư vn Rng
Tác giả: Nguyễn Kiều Hạnh , Trịnh Xuân Hưng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác Qun tr nhân s ti công ty TNHH MTV Dt may Gia Đnh /
Tác giả: Phan Thị Xuân Hiền, Nguyễn Phú Tụ (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu hoàn thin h thng qun lý cht thi rn công nghip tnh Bình Dương /
Tác giả: Trần Hữu Tiến, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn