Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu đ xut gii pháp bo v môi trưng cho các xã nông thôn mi trên đa bàn huyn đng phú,
Tác giả: Đàm Vũ Đức, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 158tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng thông tin kế toán trong môi trưng ng dng công ngh thông tin
Tác giả: Lai Quốc Hưng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 159 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nh hưng ca chun mc đo đc ngh nghip kế toán đến cht lưng báo cáo tài chính ca
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng trong và sau khai thác ti các
Tác giả: Lê Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao v trí các doanh nghip dt may Vit Nam trong chui giá tr dt may xut khu sang th
Tác giả: Trương Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Minh(Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.47677
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá suy thoái đt ti vưn quc gia Phú Quc do tác đng ca con ngưi-đ xut các gii pháp
Tác giả: Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7396
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu mô hình qun lý và x lý cht thi rn sinh hot phù hp vi quy hoch phát trin huyn
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn