Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đ xut các gii pháp kim soát cht lưng môi trưng không khí do hot đng ca các cơ
Tác giả: Trần Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thành Vinh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu đánh gia hin trng và đ xut bin pháp nâng cao hiu qu ca h thng qun lý cht thi
Tác giả: Đỗ Diệu Hằng, Nguyễn Xuân Trường giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát , đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý môi trưng cho bi chôn lp cht thi
Tác giả: Nguyễn Thành Đức, Đinh Xuân Thắng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu đánh giá hin trng qun lý, đ xut các bin pháp khng chế ô nhim cht thi rn y tế
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường giáo viên hướng dẫn, Phạm Thị Mỹ Duyên, ,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá tác đng môi trưng d án xây dng nhà máy chế biến còn 3 triu lít / năm công ty tnhh an
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Đình Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu quy trình chế biến phân Compost t rác sinh hot ti thành ph Đà Lt /
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường giáo viên hướng dẫn, Cao Nguyễn Thị Thanh Thuý, ,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn