Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chôn lp ráp cht thi rn hp v sinh huyn đnh quán - tnh đng nai /
Tác giả: Trần Công Kiên,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đánh giá hin trng qun lý, đ xut các bin pháp khng chế ô nhim cht thi rn y tế
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế website mua bán thiết b văn phòng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin cho trưng hc /
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá tác đng môi trưng d án xây dng nhà máy chế biến còn 3 triu lít / năm công ty tnhh an
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và đ xut các bin pháp nâng cao hiu qu qun lý cht thi rn nguy hi ca công ty xi
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính tóan thiết kế h thng x lý nưc thi khu căn h cao tng Phú Thnh- Ciencô- qun Tân Phú
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát căn tin trưng đi hc công nghip dưi góc đ v sinh an toàn thc phm /
Tác giả: Hồ Xuân Hương,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát , đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý môi trưng cho bi chôn lp cht thi
Tác giả: Nguyễn Thành Đức,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế văn phòng tng công ty Cao Su Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn