Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Qun vt : Dùng cho sinh viên Đi hc và Cao đng Sư phm TDTT /
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.342
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu, đ xut các gii pháp kim soát cht lưng môi trưng không khí do hot đng ca các cơ
Tác giả: Trần Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thành Vinh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu, đánh giá thc trng, tính h s phát thi và đ xut gii pháp công ngh x lý nưc thi
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Vinh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát , đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý môi trưng cho bi chôn lp cht thi
Tác giả: Nguyễn Thành Đức, Đinh Xuân Thắng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá tác đng môi trưng d án xây dng nhà máy chế biến còn 3 triu lít / năm công ty tnhh an
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Đình Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu t nút giao thông khác mc /
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh chủ biên, Nguyễn Văn Hùng, ,
Mô tả vật lý: 389 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 625.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng thut toán di truyn đ ti ưu hóa b điu khin m trong h Acrobat Robo /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu quy hoch qun lý cht thi rn sinh hot tnh Đk Nông đến năm 2020 và đnh hưng đến
Tác giả: Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr nhân s ti công ty Vĩnh Hoàn /
Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn