Trang 1 trong 105 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế đưng qua 2 đim C - D /
Tác giả: Lê Văn Nuôi,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế đưng qua hai đim ab /
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế đưng qua 2 đim AE /
Tác giả: Nguyễn Cao Cường,
Mô tả vật lý: 235 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi trung tâm thương mi căn h Bitexco /
Tác giả: Phan Đình Xuân Vinh,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế đưng qua hai đim K-H /
Tác giả: Nguyễn Tiến Thành,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu quy hoch qun lý cht thi rn sinh hot tnh Đk Nông đến năm 2020 và đnh hưng đến
Tác giả: Nguyễn Trọng Vĩnh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế đưng qua hai đim IK /
Tác giả: Nguyễn Kinh Luân,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế đưng qua 2 đim E - F /
Tác giả: Đinh Nguyên Thử,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế đưng qua hai đim AB /
Tác giả: Nguyễn Duy Khánh,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế website mua bán thiết b văn phòng /
Tác giả: Trương Thị Minh Châu,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn