Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu v vn nn trc li trong bo him nhân th ti Công ty TNHH MTV Bo Gia Hưng Thnh - Tng
Tác giả: Nguyễn Phạm Quỳnh Như, Phan Minh Thùy (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến lòng trung thành ca nhân viên ti công ty C phn tp đoàn Thy sn Minh
Tác giả: Vũ Duy Như, Trần Tiến Khai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tính toán và thiết kế h thng x lý nưc thi công ty TNHH thc phm Amanda Vit Nam Khu công
Tác giả: Tôn Thất Lãng giáo viên hướng dẫn, Nhan Như Thùy, ,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát quy trình wash chng nhăn và phương pháp đm bo cht lưng hàng wash /
Tác giả: Trần Hà Như Thủy, ,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn