Trang 1 trong 146 kết quả
Sắp xếp theo
Engineering economics and economic design for process engineers /
Tác giả: Brown Thane,
Mô tả vật lý: 1 online resource : , text file, PDF
Ký hiệu phân loại: 658.1502462
ISBN: 9781420008104
Bộ sưu tập: Sách đin t
Sports and entertainment marketing /
Tác giả: Kaser Kenneth,
Mô tả vật lý: VIII, 424 s.
Ký hiệu phân loại: 796.0698
ISBN: 0538445157
Bộ sưu tập: Sách đin t
A kind of magic
Tác giả: Sizemore Susan, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 1419906895
Bộ sưu tập: Sách đin t
Face off :
Tác giả: Hamernik Harry,
Mô tả vật lý: 127 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 1581807597
Bộ sưu tập: Sách đin t
Creating short fiction /
Tác giả: Knight Damon Francis,
Mô tả vật lý: 215 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 808.3
ISBN: 0898790425
Bộ sưu tập: Sách đin t
Statistics for business and economics /
Tác giả: Anderson David R, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 1080 p. :, col. ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 9780324783247
Bộ sưu tập: Sách đin t
The analytic art :
Tác giả: Viète François,
Mô tả vật lý: 450 p. ; ,
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0486453480 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Organizational behavior and change :
Tác giả: Weiss Joseph W, ,
Mô tả vật lý: xix, 458 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 9780324027099
Bộ sưu tập: Sách tham kho
A guide to SQL /
Tác giả: Pratt Philip J, ,
Mô tả vật lý: xvii, 309 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN: 0324597681 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mechanics and mechanisms of fracture :
Tác giả: Liu A, F, ,
Mô tả vật lý: vi 458 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.1126
ISBN: 0871708027
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn