Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
The analytic art :
Tác giả: Viète François,
Mô tả vật lý: 450 p. ; ,
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0486453480 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Why we read fiction: theory of mind and the novel /
Tác giả: Ian Fleming,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 809.3
ISBN: 0814210287
Bộ sưu tập: Sách đin t
Models of Cellular Regulation
Tác giả: Aguda B, ,
Mô tả vật lý: 194 p. , ill.
Ký hiệu phân loại: 571.6
ISBN: 9780198570912
Bộ sưu tập: Sách đin t
Human sacrifice in ancient Greece /
Tác giả: Hughes Dennis D, ,
Mô tả vật lý: xiv, 301 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 393
ISBN: 0415034833
Bộ sưu tập: Sách đin t
Braddom's physical medicine & rehabilitation /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 1204 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN: 9780323280464 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Textbook of diagnostic microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1076 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780323089890 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Clinical neurophysiology in pediatrics :
Tác giả: Galloway Gloria M, ,
Mô tả vật lý: x, 285 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 618.928
ISBN: 9781617052118
Bộ sưu tập: Sách đin t
Chemistry :
Tác giả: Brown Theodore L, ,
Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , color illustrations ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0321910419
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical-surgical nursing :
Tác giả: Lewis Sharon Mantik,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 0323086780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Handbook of clinical audiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 927 pages : , illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.8
ISBN: 1451191634
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn