Trang 1 trong 108 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình trích ly tinh du t cây ngi cu (Artemisia vulgaris
Tác giả: Phan Phú Thắng, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 661.806
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Điu l Đng và phương hưng ch đo thc hin công tác xây dng Đng theo Đi hi ln th XI /
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (sưu tầm, tuyển chọn), ,
Mô tả vật lý: 473tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát đánh giá hin trng khai thác, s dng nưc ngm ca phưng Long Thy, th xã Phưc Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình giáo dc môi trưng h tr công tác giáo dc bo tn và bo v môi trưng ti
Tác giả: Trần Thị Bảo Phương, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phương pháp đnh lưng và công c tin hc ng dng trong qun lý xây dng /
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Lan, ,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát quy trình sn xut ca Cty dt may Gia Đnh Phong Phú nhm đ xut các phương pháp kim tra
Tác giả: Lê Thị Mỹ Trang , Lê Thị Vu Lan(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn