Trang 1 trong 107 kết quả
Sắp xếp theo
Cp thoát nưc /
Tác giả: Nguyễn Đình Huấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Gii pháp nâng cao cht lưng dch v tuyên truyn h tr ngưi np thuế ti cc thuế tnh Bình
Tác giả: Vũ Thị Lan Phương,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Di tích lch s - văn hóa Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Lan Phương ,
Mô tả vật lý: 215tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786047016594
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trin khai firewall vi microsoft ISA server 2006 /
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 268tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lut tc các dân tc thiu s Vit Nam .
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 511tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023729
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lut tc các dân tc thiu s Vit Nam .
Tác giả: Phan Đăng Nhật,
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049023743
Bộ sưu tập: Sách tham kho
SQL Server 2005 xây dng ng dng qun lý kế toán bng C# 2005 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình web bng PHP 5.3 và cơ s d liu My SQL 5.1.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình gii phu vn đng /
Tác giả: Vũ Chung Thủy,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát đánh giá hin trng khai thác, s dng nưc ngm ca phưng Long Thy, th xã Phưc Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn