Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
SQL Server 2005 xây dng ng dng qun lý kế toán bng C# 2005 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Microsoft SQL Server 2008 Qun tr cơ s d liu.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn trin khai máy o /
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 191tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 006.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình web bng PHP 5.3 và cơ s d liu My SQL 5.1.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng bưc khám phá an ninh mng.
Tác giả: Vũ Đình Cường,
Mô tả vật lý: 245 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trin khai firewall vi microsoft ISA server 2006 /
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 268tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut xây dng ng dng ASP.NET .
Tác giả: Nguyễn Văn Lân,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng bưc khám phá an ninh mng.
Tác giả: Vũ Đình Cường,
Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Microsoft office sharePoint server 2007 .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trin khai h thng mng Wireless /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn