Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Tng bưc khám phá an ninh mng. Tp 6- Cách bo v d liu quan trng & phương pháp phát hin thâm
Tác giả: Vũ Đình Cường (Chủ biên), Phương Lan (Hiệu đính), ,
Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trin khai firewall vi microsoft ISA server 2006 /
Tác giả: Tô Thanh Hải (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 268tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut xây dng ng dng ASP.NET. Tp 3 /
Tác giả: Nguyễn Văn Lân (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình CSDL vi visual basic 2005 và Ado.net 2.0 /
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng chủ biên, Phương Lan hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun tr Window Server 2008 . Tp 2 /
Tác giả: Tô Thanh Hải (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 266tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.4476
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut xây dng ng dng ASP.NET . Tp 2 /
Tác giả: Nguyễn Văn Lân, Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Microsoft SQL Server 2008 Qun tr cơ s d liu. Tp 1 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lp trình web bng PHP 5.3 và cơ s d liu My SQL 5.1. T. 2 /
Tác giả: Phạm Hữu Khang (chủ biên), Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Trin khai thư đin t vi microsoft exchange server /
Tác giả: Tô Thanh Hải (Chủ biên), Phương Lan(Hiệu Đính), ,
Mô tả vật lý: 344tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.713769
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Microsoft office sharePoint server 2007 . Tp 2- Qun tr và bo mt ng dng /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Phương Lan (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn