Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu công ngh x lý nưc thi h gia đình bng công ngh bãi lc ngm dòng chy đng kết hp
Tác giả: Nguyễn Thụy Thảo Quỳnh,
Mô tả vật lý: 101tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu tính toán cân bng dòng vt cht trong phương pháp x lý cht thi làng ngh làm bt xã
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut mt chôm chôm sy do b sung tc, gng /
Tác giả: Phạm Trần Đức Tài,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn