Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm xe mt trm bng h thng x lý nh nhn din bin s /
Tác giả: Ngô Minh Hải Nam , Đỗ Minh Tiến , Chu Bá Trường Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư phm thái bưng /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng cho vay khách hàng doanh nghip ti HD Bank /
Tác giả: Trần Ngọc Huệ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu tín dng đi vi h nghèo ti PGD NHCSXH th xã Phưc Long, Bình Phưc /
Tác giả: Lê Thị Tâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chuyên ngành sinh hc và k thut sinh hc = :
Tác giả: Paul Claus-Dieter,
Mô tả vật lý: 345tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: vie
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin kim tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghip ti cty TNHH xây dng công trình An
Tác giả: Đào Thị Nhinh,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và các gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng tín dng trung và dài hn ti NH TMCP
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thiện,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Th trưng chng khoán o /
Tác giả: Phạm Hải Nam,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp qun lý cht thi rn sinh hot trên đa bàn huyn
Tác giả: Phạm Công Nhở,
Mô tả vật lý: 141tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut mô hình qun lý khu công nghip thân thin môi trưng hơng đến phát trin bn
Tác giả: Phạm Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn