Trang 1 trong 78 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v tuyên truyn h tr ngưi np thuế tác đng đến mc đ s
Tác giả: Phạm Văn Nam, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut mô hình qun lý khu công nghip thân thin môi trưng hơng đến phát trin bn
Tác giả: Phạm Thị Thu Thủy, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu cho vay đi vi h sn xut ti Ngân hàng nông nghip và phát trin nông
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh Thơ, Phạm Hải Nam(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v th ATM ti ngân hàng TMCP
Tác giả: Phạm Thị Thu Hạnh, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr sâu chích hút ca nm Paecilomyces lilacinus /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Hai , Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phát trin ngun nhân lc ti ngân hàng Nông nghip và phát trin Nông thôn Vit Nam chi nhánh Bình
Tác giả: Phạm Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin hot đng chăm sóc khách hàng ti Ngân hàng TMCP đu tư và Phát trin Vit Nam
Tác giả: Phạm Văn Huy, Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích quy trình thc hin th tc hi quan đin t ti công ty c phn K Ngh Thc Phm Vit
Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Dung, Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đa lý kinh tế - xã hi Châu Á /
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Yến Ngọc,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn